من نظرم اینه که شنا کردن در جهت جریان آب، از عهده ماهی مرده هم بر می آید.

logo-samandehiBack to Top

Template Design:Dima Group